Nedir.Org*
 • 0

  Sorgulanmamış Yaşam Yaşanmamış Demektir Nedir

  "Sorgulanmamış Yaşam Yaşanmamış Demektir sorusunun yanıtı nedir?"
  Henüz bu yazıyı takip eden yok..
  Durum: Çözüldü
  Cevap: 1
  Tarih: 1 hafta önce
  Soru Cevap
 • Sponsorlu Bağlantılar
 • Hantol
  15

  En İyi
  Cevap
  "Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez"
                                                         Sokrates

  Sokrates'e göre insan düşünen bir varlıktır ve doğru bilgiye ulaşabilmek için içinde bulunduğu hayatı her yönüyle sorgulaması gerekmektedir, 
  ancak böylelikte erdemli, ahlaklı ve doğru bir hayat yaşanabileceğini savunmuştur.

  Bknz: Sokrates


  1 hafta önce Hantol
 • Cevap Yaz
  * Cevabınız incelendikten sonra yayınlanacaktır..

Bağlantılı Yazılar
01 | Küme Ne Demektir? Küme Çeşitleri Nelerdir?

Herkes tarafından bilinen, elemanları iyi tanımlanmış,birbirinden farklı nesnelerin veya şekillerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklar bütününe yada net bir şekilde tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Bazı,kimi,bir kısım gibi netlik ifade etmeyen ve kişisel yorumlara dayalı ifadeler küme belirtmez. Bazı şovmenler, Dünyanın en güzel kadını; bunlar küme belirtmez. Kümeler büyük harflerle gösterilir.Küme Çeşitleri
Evrensel küme: Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içine alan kümeye denir. En büyük kümedir.Tümleyen:.. - Devamını Oku..

02 | Yasama Yürütme Ve Yargı Nedir ?

MERHABAÜlke yönetimi, anayasamızda açıkça hatları, sınırları, görev ve yetkileri belirlenmiş üç temel organ tarafından gerçekleştirilir. bunlar:1- Yasama: TBMM'ye aittir. yasa yapar, mevcut yasaları değiştirir.2- Yürütme: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti (dolayısıyla bakanlar kurulu) ve Cumhurbaşkanı tarafından icra edilir.3- Yargı: Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce icra edilir.Ülke yönetimini sağlayan 3 temel unsur ve bunların hangi makam tarafından yürütüldüğünü yazdım. bu makamların görev, yetki ve sorumlulukları anayasamız.. - Devamını Oku..

03 | Yasama

Yasama Sözlük Anlamı
1 . Yasa koyma, yasa yapma, teşri.
2 . Hukuk genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.
Yasama Nedir
Yasama organı; anayasaların verdiği yetki ile kurulan ve yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir. Bir yasama organınca oluşturulan yasalara hukuk ya da yazılı kurallar denir. Yasa çıkarmanın dışında, yasama organlarının genellikle vergileri yükseltme, bütçeyi ayarlama ve öteki gelire ilişkin yasa tasarıları sunma yetkisi vardır. Yazılı.. - Devamını Oku..

04 | Soyut, Somut, Nitel Ve Nicel Anlam Ne Demektir ?

MERHABASomut Anlam: Basit bir ifade ile, beş duyu organımız tarafından algılayabileceğimiz kavramlardır. Yani elle tutabileceğimiz, gözle görebileceğimiz ya da varlığını hissedebileceğimiz kavramlardır. Örnek: masa, sandalye, su, taş, toprak, hava, defter, kâğıt, kalem, silgi, bilgisayar, toprak, kum, elma, armut, dolap vs.
Soyut Anlam: Soyut anlamlı sözcükler ise beş duyu organımız ile algılayamadığımız kavramlardır.Örnek: Sevgi, mutluluk, aşk, üzüntü, neşe, keder, ruh, iyilik, kötülük, insanlık, sinirli vs. Bu sözcükler düşünce yoluyla.. - Devamını Oku..

05 | Anayasamızın 67. maddesi nasıl güvence altına alınmıştır

Anayasamızın 67. maddesi son fıkrasıyla güvence altına alınmıştır. Aşağıda anasayasının 67. maddesini veriyorum.

'Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları' başlıklı 67. maddesinin son fıkrası: Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.


67. Madde
MADDE 67. – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve.. - Devamını Oku..

06 | Perhiz Ne Demektir?

→MERHABA← Perhiz ⇒ 1.) Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ vb. yiyecekleri yemeden tuttukları oruca denir. 2.) Sağlığı korumak ya da düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzenine denir. →İYİ DERSLER← - Devamını Oku..

08 | Nirvana ne demektir?

Budizmde, her türlü isteklerden, duygulanımlardan, tutkulardan arınıp en yüksek ruh durumuna erişme, Coğu kişiler bu ismi gizemli ve güzel durduğu için mekan veya grup adı olarak da kullanmakta. - Devamını Oku..

09 | Hipotez Ne Demektir?

Hipotez nedir?Aynı sebeplerle izah edilen çeşitli hadiselerin hepsini birden izah edebilecek umumi fikir. Faraziye de denir.Fen bilgileri, müşahede ve tedkik ilimleridir. fen olayları, önce his uzuvları ile veya bunları takviye eden aletlerle gözlenir ve olayın sebepleri tahmin olunur. Sonra, bu olay, tecrübe ve tekrar edilerek, bu sebeplerin tesirleri, rolleri tespit edilir. Bir hadisenin sebepi ve oluş tarzı biliniyorsa, buna inanılır. Fakat tecrübe edildiği halde, sebepleri anlaşılamayan hadiseler de vardır. Bunlara sebep olarak birçok fikirler ileri sürülür. Bilim.. - Devamını Oku..

10 | Yasama Meclisi

Yasama organı, parlâmento - Devamını Oku..